Želiš da se događaj/radionica/predstava koju organizuješ nađe u kalendaru BeogradaZaDecu?

Uradi to u 3 jednostavna koraka:

Popunite formular

pošaljite fotografije

Platite objavu u kalendaru SMS porukom

Očekujte objavu u kalendaru

Proces u koracima:

Copyright © 2017 www.beogradzadecu.com

BEOGRADZADECU trenutno radi na integraciji novog sistema za plaćanje SMS porukom. 


U medjuvremenu kontaktirajte nas na info@beogradzadecu.com 


CENE SMS usluge će biti sledeće:

* SMS poruka za jedan dogadjaj/jedno polje u kalendaru je 240 rsd

* SMS poruka za jedan dogadjaj u trajanju od više dana: 2 dana, dva datuma tj mesta u kalendaru 360 rsd 

* SMS poruka za jedan dogadjaj od 3+ dana je 600 rsd 

* SMS poruka za jedan dogadjaj od 5+ dana je 840 rsd   


U medjuvremenu, za sva pitanja i objašnjenja pozovite na 0691300889 ili pišite na info@beogradzadecu.com